close
چت روم
اس ام اس زیبا فروردین 94

ساسان اف بی


اس ام اس زیبا فروردین 94

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست….
که هر چه بر سر ما میرود ارادت اوست

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


کسی که تو رو دوست داشته باشه سه تا بیماری میگیره
۱ فراموشی….
۲  سه تای دیگه شو فراموش کردم

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ عاشقانه

.

.


کیستی که من اینگونه
به اعتماد
نام خود را
با تو می گویم ….
احمد شاملو

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴  برای دوست

.

.


خدایا دلم بهانه ات را میگیرد خسته شدم از این همه دویدن ونرسیدن  مثل کودکی ام زمانی که چادر مادرم  مرهم اشک هایم بود  خدایا میشود آیا بهانه ی قلب خسته ام باشی  !  

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴  غمگین

.

.


حتى قدرتمندترین آدما هم صبحاى زود  احساس مجبور بودن میکنن….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴  کوتاه

.

.


تلخه ولى دقت کن عاشقونس….
هر که دیوونه تو شه دیوونس

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴  روز

.

.


به شکل خسته کننده اى هیشکى خودش نیست

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ قشنگ 

.

.


به سلامتی خودم که با همه دردام سوختم و ساختم ولی آخ نگفتم….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


شایددیربه دیرسراغت رامیگیرم  ولی تو  بزرگترازآنی که فراموش شوی

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانشون نمیکنه!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


من هیچ کسم  تو کیستی؟
تو هم  آیا هیچ کسی؟
پس  یک جفتیم….
به هیچ کس مگو
مبادا رسوایمان کنند !

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


نامم را پاک کردی٬ یادم را چه میکنی؟
یادم را پاک کردی؟ عشقم را چه میکنی؟
اصلا همه را پاک کن٬….
هرآنچه از من داری
از من چیزی کم نمیشود
فقط بگو باوجدانت چه میکنی؟

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


به انسانها التماس نکن که عین شرمندگی است اگر حاجتت برآورده شد منت است و اگر برآورده نشد ذلت به خدا التماس کن که عین شجاعت است اگر حاجتت برآورده شد رحمت است و اگر برآورده نشد حکمت

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


گناه ما به دیگران لطمه می زند باور نداری  هم نشین آدم سیگاری را ببین….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدایا همیشه تو را به عظمتت قسم میدهم یک لحظه ما را به حال خود وانگذار!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


این روزها هر کس از راه میرسد ضربه ای محکم بر قلب شکسته ام میزند….
تافرو بریزد تمام نداشته هایم را
آیا در این شهر کسی وصل کردن می داند؟؟ 

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


دنیا دو روز است
یک روز باتو یک روز علیه تو 
روزی که با توست مغرور نباش  ….
روزی که علیه توستصبورباش؟؟
هردو روز پایان پذیر است؟؟

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خوبم
باور کنید اشک ها را ریخته ام
غصه ها را خورده ام
خالی ام از خشم  دلتنگی  نفرت!
و حتی از عشق خالی ام از احساس

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدایا دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت نزدیک  بی خطر  بی منت  بخشنده

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


برون شو ای دل از سینه  که لطف یار می اید
تو هم ای دل زمن گم شو  که ان دلدار می اید
نگویم یار را《 شادی》که از شادی گذشته ست او
مرا از فرط عشق او زشادی عار می اید….
دیوان شمس

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


سرمایه های هر دلی حرف هایی است که برای نگفتن دارد         

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


بزن به سلامتی اونی که بالا سرمونه و همیشه حواسش بمون هس ….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


ببار ای بارون ببار
با دلم گریه کن خون ببار
در شبهای تیره چون زلف یار!
بهر لیلی چو مجنون ببار
ای بارون

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


هنگام اعطای مدال توسط شاه به تختی
هرچه دوستش به او گفت غلامرضا خم شو  فایده ای نداشت….
بعد از مراسم ازش پرسیدن  چرا خم نشدی برایت دردسر میشود  او شاه مملکت است گفت هر که میخواهد باشد تختی فقط برای بوسیدن دست مادرش خم میشود

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


دنیایم را میدهم برای لبخندت
هراسی نیست
شاد که باشی دنیا از آن من است

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


شک ندارم
درست در لحظه ی آخر
در اوج توکل و در نهایت تاریکی!
نوری نمایان میشود
معجزه ای رخ میدهد….
خدا از راه میرسد

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


نبودی بی تو پنهان گریه کردم تورا دیدم و خندان گریه کردم برای اینکه اشکم را نبینی نشستم زیر باران گریه کردمv

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسى قضاوت کنى کمى با کفشاى او راه برو….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


مثل دانه های یک تسبیح می چرخم
خدایا ذکر  گفتنت کی تمام می شود؟
نکند قرار است تا آخر جهان….
برای خلقت من  تو توبه کنی؟

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدایا من دلم قرصه
کسی غیرتوبامن نیس
خیالت اززمین راحت
که حتی روزروشن نیس….
کسی اینجا نمیبینه
که دنیازیرچشماته
یه عمره یادمون رفته
زمین دارمکافاته

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


سه چیز را نگه دار
گرسنگیت را سر سفره دیگران….
زبانت را در جمع
و چشمت را در خانه دوست

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدا آن حس "زیبا"یی ست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را یکی همچون نسیم دشت میگوید کنارت هستم ای تنها و دل آرام میگیرد!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی؛….
دوست بدار
کاری که خدا با تو می کند

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


مدت هاست چهره ات را
عاشقانه در ذهنم نقاشی می کنم
کارم را خوب بلدم….
هیس بین خودمان باشد
بدجور سر کشیدن چشمانت گیر کرده ام

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


بعضی وقتا دلم تفریح نا سالم میخواد  مثله فکر کردن به تو

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪﺩﺧﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺴﺮﯼﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻥ ﺑﭽﻪ ﺍﺗﻣﺎﻧﺪﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩَﺵ ﺑﺪﻩ….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


همین که خدا ما رو آفریده یعنی خیلی دوستمون داره

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


رنگین کمان پاداش کسانی است ک تا آخرین قطره زیر باران میمانند!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


با من راه بیا
برای تو از بیراههای زیادی گذشته ام

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خداوند به ۳طریق به انسان ها جواب میدهد
میگوید بله و آنچه ک خواسته اید را به شما میدهد
میگوید نه و چیز بهتری رابه شما میدهد….
میگوید صبرکن و بهترین را به شما میدهد

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


عجب روزگاریست
به خیانت ها میگویند دوست اجتماعی

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


ای کاش شعورم مدرک داشتتا
بلکه بعضیا به هوای مدرکشم که شده یادش میگرفتن!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


هر صبح
پلکهایت
فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند
سطر اول همیشه این است….
 خدا همیشه با ماست”
پس بخوانش با لبخند

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


دلم می خواهدکنارم بودی تادرآغوش گرمت خیره بشوم به دو برکه ی آبی چشمانت وتو با نگاه آتشین خود آب کنی این عصر یخبندان دلم را!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


شاید روزی توانستم اشکهایم را در پس بغضهایم پنهان کنم  آهسته تر سکوت کنم  اما صدای شکستن دلم بلندتر از آن است که بشود در کنج خرابه دلم خاموش کنم….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


برو به جهنم
چون فقط تو هسی که میتونی بهشتش کنی گلم

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


"زیبا"ترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را می داند
و باز هم دوستم دارد!
آن کس فقط خداست

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را
به میهمانی گلهای باغ می آورد……..
و گیسوان بلندش را به بادها می داد….
و دستهای سپیدش را به آب می بخشید

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.

بعضی ها
هیچ وقت آدم نمی شوند
در چرخه ی تکامل
چگونه ظاهرِ آدم یافتند  نمیدانم
خصلتشان زخم زدن است !
و
خراشیدنِ روح
حالا تو بگو ….
چگونه در کنارِ چنین گرگهایی
اگر چنگ در نیاوری
دوام می یابی

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.

من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم….
حرفی از جنس زمان نشنیدم

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدایا هرکس به یادم هست تو به یادش باش اگر کنارم نیست تو کنارش باش اگر تنهاست تو پناهش باش و اگر غم دارد تو غمخوارش باش

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


دست مرا بگیر
همین یکبار
توی همین شعر با من قدم بزن!
شاید همین الان سیلی در راه آمدن باشد….
زلزله ای در شرف وقوع
و من هنوز به تو نگفتم
دوستت دارم

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


بار الها
برای همسایه ای که نان مرا ربود  نان
برای دوستی که قلب مرا شکست  مهربانی
برای آنکه روح مرا آزرد  بخشایش….
و برای خویشتن خویش آگاهی وعشق میطلبم

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدایا
هدف عاشقی رسیدن به معشوق نیست
یاری ام کن دریابم هدف  عاشق پیشگیست نه رسیدن به معشوق
معشوق بهانه است
عشق هدف است

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


باران ک میبارد دلم با خدا نزدیک میشود باران یعنی نقطه چین من تا خدا….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


فکر کنم سه بار رمز موفقیتمو اشتباه زدم قفل شده

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


برای باغ آرزوهایم دشتی بسازازمعرفت ومهربانی تاعطروجودم رادرآن بپراکنم!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.

با سر زمین خوردم
چرا دلم شکست؟  ؟ ؟

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


انواع قهوه ۱  شیرین مثل چشات۲   رقیق مثل قلبت۳  تلخ مثل دوریت….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


دیالوگ ماندگار فیلم آبراهام لینکلن شکارچی خون آشام
هنری به آبراهام وقتی یه نفر خیلی مست می کنه  یا می خواد دختر "زیبا"یی رو ببوسه یا کسی رو بکشه!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


مهربانی را وقتی اموختم که کودکی می خواست با ابنباتش اب دریا را شیرین کند….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


با من بگو
از آمدن
نه انتظار
برای دیدارت….
کاش عمری می داشتم چون نوح
یاصبری چون ایوب
که چشم براهت می ماندم….
امابه کدام افق خیره می شدم و
می گریستم چون یعقوب!
که شایدکورمی شداین چشمان ناپاک
آنگاه برایت خون گریه می کرداین قلبم
آری خون  اما افسوس

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


وقتی به شخضی اعتماد کامل میکنید به نتیجه کلی میرسید!
۱  شخصی برای زندگی
یا
۲  درسی برای زندگی ….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


گاهی باید سکوت کرد خدا پاسخ گو خواهد بود

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


وقتی خدا بخواد بزرگی آدمی رو اندازه بگیره ….
متر رو به جای قدش  دور قلبش میگیره

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


اگرتنهاترین تنهایان شوم بازخداهست
اوجانشین همه ی نداشتن های من است!
نفرین آفرین هابی ثمراست
اگرتمامی خلق گرگهای هارشوند
وازآسمان هول وکینه برسرم بباردبازتوای مهربان  جاودانه آسیب ناپذیرمنی ….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدایا ارامشی میخاهم از جنس خودت

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خداجونم من از نردبون بالا میام
تا به تو برسم….
غافل از اینکه
تو نردبون رو نگه داشتی تا نیفتم 

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


روزگارکودکی یادش بخیر یادشبهای خوشی یادش بخیر زندگیمثل سلامی ساده بود زندگانی صبح وشامی ساده بود سفره نان وپنیری داشتیم درنداری چشم سیری داشتیم وقت بخشش دست مالرزش نداشت مال دنیاانقدرارزش نداشت آدماتاب وتحمل داشتند برخداخیلی توکل داشتند!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.

….
کیا واسشون اتفاق افتاده که ووقتی اهنگ گوش میدن تمام نکات داخل اهنگ با اونا هماهنگه من که مطمئنم همشون منو میشناسن!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدایا منو ببخش که ساعتهای متوالی رو با دیگران میگذرونم ولی موقع نماز خوندن از همه مستحبات فاکتور میگیرم منو ببخش  فکر میکنم که وظیفه ات هست که همه چیز رو بهم بدی و همیشه ازت طلبکارم
خدایا منو ببخش اگه یه وقتایی یادم میره که تو خدایی من بنده ات

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


لذتی که درفراق هست دروصال نیست چون درفراق شوق وصال است ودروصال بیم فراق….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدا یه عمر ناشکری کردم تو اخ نگفتی
نکنه به تلافی این عمر ها نعمتت را ازم بگیری

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند دیزرائیلی!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


وقتی خدا رو باور کنی خدا یه نقطه میزاره زیر باورت و میشه یاورت….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


عمر گران می گذرد خواهی نخواهی سعی بر آن کن نرود رو به تباهی!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


ای ماه من آن روی تو
پل می زنم تا سوی تو
از روی پل تا تو روم….
با پا نه با سر می دوم

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


کاش می دانستم از اوّل که در بازار عشق
مثل هر جنس نفیسی تو بهایی داشتی
ساده دل بردی و پس دادی دلم را ساده تر….
از همان اوّل برایم فکرهایی داشتی
!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.

مرگ بهترین پندگوی این دنیاست در سکوت خودش به ما درس می آموزد ولی ما خواب هستیم و نمیبینم که اطرافمان عزیزانی بود که رفتن

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


عشق را از کودکی یاد گرفتم که برای داشتن عروسکش گریه می کرد

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدایا میشه سرمو بذارم رو پاهات؟ چشمامو ببندم
تو دستتو بکشی رو موهام من آروم بخوابم
فقط یه چیز تا خوابم نبرده بگم خیلی خستم بیدارم نکن

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


فقط خداست پشتیبانت پس به کسی دیگراعتماد نکن

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


در طوفانهای زندگی؛ باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدایا  همین که میدانم تو همیشه کنارمی دلم قرص می شود!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


نگران فرداهایت نباش
تو اولین بار است بندگی میکنی
ولی او قرنهاست خدایی میکند

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


ز احمد تا احد یک میم فرق است تمام هستی در یک میم غرق است

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


زحمت دارد آدم بودن را میگویم
این را میشود از مترسک ها آموخت….
ان ها تمام عمر می ایستند تا ادم حسابشان کنند

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


بلبلی خون دلی خورد وکلی حاصل کرد بادغیرت به صدش خار بریشان دل کرد ساربان بار من افتاد خدا را مددی که امید کرمم همره این منزل کرد!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدا تنها اسمی است که
هر کجا صدایش زدم گفت جانم ….
موافقین؟

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


هیچ چیز مثل قدم زدن کنار ساحل روح را تسکین نمی دهد

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


سعدی جان میگه اندیشه کردن به این که چه بگویم بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


عشق
هرگز آدمی را از افسانه شخصی اش جدا نمی سازد….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.

از یه پسر پرسیدم چه چیز تو یه رابطه با یه دختر برات اهمیت داره گفت اول اخلاقش بعد قیافش بهش گفتم میدونی دختر به چیز توی یه رابطه اهمیت میده به تکیه گاهش به اعتماد و اعتقادش که تویی سرش رو پایین انداخت و گفت تفاوت انسان ها تو همین افکار و اعتقاداتشون

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


ازهمه چیزدل نکن چون دل مثل چسب میمونه چندبارکه کنده شه دیگه نمیچسبه

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


راز عشق در تواضع است این صفت به هیچ وجه نشانه تظاهر نیست بلکه نشان دهنده احساس و تفکری قوی است میان دو نفری که یکدیگر را دوست دارند  تواضع مانند جویبار آرامی است که چشمه ی محبت آنها را تازه و با طراوت نگه می دارد!!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


ایستاده مردن بهتر از
روی دوزانو زندگی کردن است  

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


هرکه از چیزی میترسد از اومیگریزد
ولی هر که از خدا بترسد به او پناه میبرد  !

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


انچه که هستی هدیه خداوند به توست….
وانچه که خواهی شد هدیه تو به خداوند
پس بی نظیر باش

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


دوستآنه میگم قمآر نکن رو زندگیت

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


هنر؛ کلید فهم زندکی است    ….  

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خنده دار است وقتى براى خدا ناز مى کنى واسه خدا شرط مى ذارى که اگه این درس و پاس نکنم نماز نمى خونم واقعا چقدر نماز مى خونى؟
خدایا منو ببخش

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


حرفهای دلم را هیچکس نخواهد فهمید جز مورچه ها آن روزی که زیر خاک گلویم را به تاراج می برند    !

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


ما ادما تو زندگی خیلی چیز هارو امتحان میکنیم ولی فقط یک بار  یک بار خدا رو امتحان نمیکنیم ببین چقدر بهت ارامش میده….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


دلم گرفته خدایا  تو دل گشایى کن من آمدم به امیدت  تو هم خدایى کن به بوى دلکش زلفت  تو این گره بگشاى دل گرفته ما بین ودل گشایى کن!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خداوند
هر چه که میدهد رحمت است
هرچه که نمیدهد حکمت است….
هرچه که میگیرد امتحان است

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


ازشمامی خواهم که درزندگی لحظه ای ازیادخدا غافل نباشید و همیشه نماز را به پا دارید….
شهیدعبدالحسین معروف

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


قوی ترین حسی ک ی نفر میتونه ب عشقش بده!
اینه ک بهش افتخار کنه
حتی با تموم کمبوداش

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدایا
ما برای داشتن دست های تو ریسمان نبسته ایم   دل” بسته ایم
همین که حال دلمان خوب باشد  برایمان کافی ست….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


له یاران به جه مام نا به جه مام اجل زوبه  
گر به مردن استعفا لم ژینه نکم چبکم  

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


آنچه می خواهیم نیستیم وآنچه هستیم نمی خواهیم  آنچه دوست داریم نداریم و آنچه را داریم دوست نداریم  وعجیب است هنوز امیدوار به فردایی روشن هستیم ساعت ها را بگذارید بخوابند بیهوده زیستن نیازی به شمردن ندارد!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


هرگز فراموش نکن که هر چه رخ دهد همواره در آغوش خدا هستی….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


زندگی شاید آن لبخندی ست  که دریغش کردیم  زندگی زمزمه پاک حیات ست  میان دو سکوت  زندگی  خاطره آمدن و رفتن ماست!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدایا تو در قطره قطره ی بارانت چه گمارده ای که این چنین عاشقان را بی تاب و سپس رسوایشان می کند سلامتی همه عاشقا….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است….
«با دوستان مروت  با دشمنان مدارا»

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


ازدستم رفت همه آنچه را که همیشه آرزو میکردم!
حیف

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


بیایین سعی کنیم اون چیزی که برا خودما می پسندیم برا دیگران هم بپسندیم شمارو خدا به این جمله یکم فکر کنید

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خورشید را باور دارم حتی اگر نتابد
به عشق ایمان دارم حتی اگر آن را حس نکم
به خدا ایمان دارم حتی اگر سکوت کرده باشد….
تا خدا هست جایی برای نا امیدی نیست

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


گاهی خلوت دوستت را به هم بریز تا بداند که تنها نیست  آرزوی ماست که در وجود دوست خانه ای داشته باشیم  حتی به مساحت یک یاد!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خدایا….
واسه همه چیز
شکرت

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


اکر عالم شود انکشتر ناب تو بر انکشتر عالم نکینی مادر

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خرابه های دلم از تمام خانه های جهان قشنگ تر است چون یاد تو در آن ساکن است….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


اگه یه روز تنها شدی اگه دیدى بغض کردی ولی دلیل گریه کردن پیدا نمى کنی بدون که دل خدا برات تنگ شده و می خواهد صداش کنی!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


قطاری سوی خدا میرفت همه سوار شدند
ب بهشت ک رسیدند همه پیاده شدندو
فراموش کردند ک مقصد خدا بود ن بهشت

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


کسی که رفیق خوبی داره نیاز به آینه نداره
جمله ای خیلی خیلی فلسفی   

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


توکه آهسته میخوانی قنوت گریه هایت را میان ربنای سبز دستانت دعایم کن….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


خداوندا
تومیدانی که من دلواپس فردای خودهستم
مباداگم کنم راه قشنگ آرزوهارامباداگم کنم اهداف "زیبا"را وناگه جابمانم از قطار موهبتهایت دلم بین امیدوناامیدی میزندپرسه!
خداوندامراتنها تو نگذاری

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


دنیا به خاطر ادمای خوب پا برجاس
قول بده بمونی تا دنیا هم بمونه

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.

خدای من خداییست که دستگیر است نه مچ گیر
دستم را میگیرد همانطور که هستم
بدون هیچ پیش شرطی

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


ﺻﺎﻓﯽ ﺁﺏ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺭﻓﯿﻖ
ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺳﺒﺰ  ﻟﺒﺖ ﺳﺮﺥ  ﭼﺮﺍﻏﺖ ﺭﻭﺷﻦ
ﭼﺮﺥ ﺭﻭﺯﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺮﺧﺎﻥ  ﻧﻔﺴﺖ ﺩﺍﻍ  ﺗﻨﺖ ﮔﺮﻡ  ﺩﻋﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ….
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﺖ ﭘﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


و چه احساس قشنگیست
که در خلوت خود
یاد یک دوست
تو را
غرق تفکر سازد!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


ملخ ها جویدند ….
و ما
برایِ کلاغها  مترسک” ساختیم
و این بود
شروعِ جهالت

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


شانس
نام مستعارخداست وقتی نمیخواهد امضایش پای داده اش باشد

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


اول جنگ بین خوبی و بدی نبوده
بین خوب وخوبتره
چون هابیل و قابیل هر دو قربانی کردند و قربانی بهتر پذیرفته شد و بعد اولین برادر کشی….
تاریخ
پس سعی کنیم بهترین باشیم

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


ای کاش دوست داشتن را تجربه نمی کردم  تجربه ی تلخی بود دیگر هیچ وقت نمی خواهم حضوری گرم  سرمای وجودم را محو کند دیگر هیچ گاه به نگاه عاشقی دل نمی بندم و هیچ گاه به سلام مهربانی پاسخ نخواهم داد!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


کاش من همه بودم تا با دهان همه صدایت میزدم

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


من از باور ها دور شدم و به تو نزدیک زیرا تو حقیقتی و حقیقت بالاتر از باور است….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


هوایت دست سنگینی داشت ا
این را وقتی زد به سرم فهمیدم

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


عادت به مسواک زدن  دندانها را سپید میکند
و تکرار هر شب خاطرات  موها را!

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


سخن عاشقانه گفتن دلیل عشق نیست
عاشق کم است سخن عاشقانه فراوان….
عشق عادت نیست
عادت همه چیز را ویران می کند
از جمله عظمت دوست داشتن را
از شباهت به تکرار می رسیم از تکرار به عادت از عادت به بیهودگی از بیهودگی به خستگی و نفرت

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


به پشت سرم هی نگاه میکنم   که یادم نره از کجا اومدم
خدایا مسیرو نشونم بده   ببخشید اگه اشتبا ه اومدم

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.

….
عاشق روزهایی هستم که خوشحال ببینمت؛ حتی اگرنفهمم چرا !

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


دوست دارم مردها مردانه رفتار کنند  محکم و کودکانه
به سلامتی این مردا صلوات

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


زندگی که رو #هوا باشه
به هر طرف که بدویی #سقوط میکنی ….

.

.

اس ام اس زیبا ۹۴ 

.

.


عشق چیه؟
عشق یعنی وقتی که یه نفر قلب تو رو میشکنه  حیرت انگیزه که تو هنوز با قطعه قطعه ی قلب شکستت


مطالب مرتبط با اس ام اس زیبا فروردین 94:
ارسال دیدگاه جدید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی