close
چت روم
صد اس ام اس عاشقانه فروردین 94

ساسان اف بی


صد اس ام اس عاشقانه فروردین 94

دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.

!
موقعی که داری واسه بدست آوردن کسی میدوی آروم برو
چون شاید یکی هم داره واسه بدست آوردن تو میدوه

.

.

صد اس ام اس عاشقانه جدید

.

.

تارهای سفید لابه لای موهایم کفن تک تک حرف هایی بودکه تاحنجره آمدند اما ماندند ومردند

.

.

صد اس ام اس عاشقانه ۱۳۹۴

.

.


مادر هروقت بمیره، بازم زوده
بسلامتی همه ی مادران ایران زمین

.

.

صد اس ام اس عاشقانه زیبا

.

.


میان خواب و بیداری
سمند خاطراتم پای می کوبد
به سوی روزگار کودکی….
دورانِ شور و شادمانی ها
خوشا آن روزگار کامرانی ها
!

.

.

صد اس ام اس عاشقانه روز

.

.

به خاطر موهای سفیدم بهم میگویی پیرمرد؟
به خاطر سیگار توی دستم بهم میگویی معتاد؟
به خاطر لنگ راه رفتنم بهم میگویی فلج؟
به خاطر چهره عبوسم بهم میگویی مرده متحرک؟ اینا همش تاوان عشقم به خودته بی انصاف

.

.

صد اس ام اس عاشقانه ۹۴

.

.


گستاخی خیالم را ببخش که لحظه ای یادت را رها نمیکند

.

.

صد اس ام اس عاشقانه سال ۱۳۹۴

.

.


دربرابرم مشت می کنی می پرسی گل یاپوچ دردلم میگویم فقط دستان مهربانت

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


حتی اگر نباشی، می افرینمت
چونان که التهاب بیابان سراب را
ای خواهشی که خوتستنی تر ز پاسخی….
با چون تو پرسشی، چه نیازی جواب را

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


عشقت راهرگز بازگونکن عشقی راکه هرگز به زبان نیاید مثل نسیم ملایم ساکت میگذرد وهمه چیز را برسرراه خود تکان میدهد من عشقم رابه زبان آوردم وقلبم رابرای اوگشودم سردولرزان واوگذشت بعدهامسافری برسرراهش پیداشد ساکت وخاموش واوعشق بیکلامش راپذیرفت

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


یک صندلی کنارصندلی ام بگذار
همنشینی باتویعنی تعطیلی رسمی همه ی دردها!

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


از خوب ها بیشتر میترسم
آخر تو یک روز خوب من بودی

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


چقد سخته عاشق باشی، دخترم باشی، نتونی بهش بگی دوسش داری، آخه غرورت خدشه دار میشه /

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


گاهی بدست آوردن و داشتن کسی بازم آدمو سیر نمیکنه یعنی فقط باید بهش گیر بدی و روزی صدبار بشنوی
من فقط مال تو ام تا آروم بشی….

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


از اینجا صدایت میکنم
تو از آنجا بغلم کن
دلم گرفته

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


دلشوره اگر هست تویی تو
صدخاطره در محفل من هست تویی تو
غیر از تو کسی در دل من جای ندارد
یک دوست اگر حاصل من هست، تویی تو….
!

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.

گفتند اشک بریز خالی می شوی 
خالی که نشدم هیچ پر شدم از بی کسی که چرا کسی اشک هایم را پاک نمی کند و بگوید اشک نریز تو من را داری

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


کسی رو انتخاب کن که
طوری بهت نگاه کنه که
انگار یه معجزه ای

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


قفسم را مشکن تو مکن ازادم گر رهایم سازی، بخدا خواهم مرد، من به زنجیر تو عادت دارم، تو
محبت کن بگذار تا عمری هست من بمانم چو اسیری به حریم قفست

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون، به جای اینکه بپرسه چته؟ چی شده؟ ؛ بغلت کنه و بگه گریه کن

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


زنده ام نه از جانی که مانده از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


ای نهایت ارزوهاودرخواست هایم
برای شکست هایم غیرازتوجبران کننده ای ندیده ام!

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


دوستت دارم
به اندازه ی
بیخیال توفکرکن دوستت ندارم; من از پس اندازه گرفتنش برنمی آیم
!

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.

قوانین علم را به هم زده ای
نبودنت وزن دارد
تهی
اما سنگین

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


جان دلم
دلم برای جان دلم گفتن هایت تنگ است
کجایی بی انصاف!

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


هرگاه به نام مادر می رسم نامش را می بویم و می بوسم
و هیچ گاه قلب مهربان و دست های پینه بسته پدر را هم از یاد نمی برم

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


همه خودم را از ان تو کردم
چقدر دنیای تو بزرگ است هنوز از تنهایی سخن میگویی
چقدر کم هستم

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


یادت تو برای من
همانند قصه ی سیگار کشیدن پیرمردیست که سال هاست میگوید
نخ آخر است

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


چگونه بگویم یادش بخیر؟ وقتیجوانی امرابابچگی هایشپیرکرد

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


بی رحم میشود کسی که میداند از ته دل دوستش داری….!

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


روزگاری خواهد رسید همچنان که در آغوش دیگری خفته ایی به یادم ستاره ها را خواهی شمرد تا آرام شوی

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


دلم نه تنگ شده نه گرفته است دلم
فقط هوای تورا کرده که عمیق بخندی به تمام عاشقانه هایم
ومن بچگی کنم به وسعت تمام اغوش مردانه ات

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


به هوای آرزوهایت اسپندی دود میکنم که دور باشد چشم بد از چشمهای مهربانت….

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


دوستت دارم ها را بگین قبل از اینکه به دوستت داشتم تبدیل بشن

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


نام جاوید
صدا لاتی
خوراک عرق و سیگار
شغل کاسب
دل سنگ
کوله بار تیزی
وطن کشورم!
همدم عشقم
تیکه کلام ناموسن
فکرو خیال رفیق
شهرت بچه باز

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


گفتند زندگی هم تلخ است هم شیرین
شیرینی اش را از من گرفتی با او قسمت کردی;
تلخی اش برایم ماند

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


عشق، انسان را داغ می کند و دوست داشتن انسان را پخته
هر داغی یک روز سرد میشود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیشود

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


فراموشت نمی کنم آنگاه که برای آخرین بار از من
پرسیدی من و زندگیت یکی را انتخاب کن و من زندگی خود را انتخاب کردم و تو
رفتی بی آنکه بدانی تو تمام زندگیم بودی….

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


شرط عشق آن است که دلت آغوش بخواهد نه جسمت
!

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.

پدر همون کسی هست که لرزش دستش دیگه چیزی از چای توی استکان باقی نگذاشته ولی بهت میگه به من تکیه کن و تو انگار به کوه تکیه داری

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


دوباره دل هوای با تو بودن کرده نگو این دل دوریه عشقتو باور کرده اونایی که با این اهنگ خاطره دارن خودشون درک میکنن

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


به کلاغها سپرده ام با من دیگر بازی نکنند راحت باشند نانشان را که خوردند بروند مهمانی تازه در کار نیست
دل من سالهاست چشم آشنایی پیدا نمیکند شاید عقده هایش را وا کند
شاید قسمت اینست مرگ مردی در کلاف کور زندگی خویش

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


به بعضیاباید گفت
عزیزش بهش نناز اگه مالی بود
مانمینداختیمش که به شما بخوره

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


لبخند که میزنی کمترین اتفاقی ک می افتد اختلال در تشخیص ماه های قمریست

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه برید
در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون رو نبوسید
در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نگید….
و خلاصه!
در برابر کسی که نداره از داشته هاتون مغرورانه حرف نزنید

.

.

صد اس ام اس عاشقانه

.

.


۴تا دیوار سیاه، اون عکس خاکستری
اون حریم خآر دار
شمع های سر در گم
اون آرشیو آهنگ
بغض های توی معدم
قرص های بی روح
زندگی من شدن
آی لعنتی اینارُ از من نگیر


مطالب مرتبط با صد اس ام اس عاشقانه فروردین 94:
ارسال دیدگاه جدید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی